Noc przed rozpoznaniem. (Typologia rozpoznania w fabule kryminalnej)

Authors:

Stachura, P.

Source:

Volume Poznańskie Studia Polonistyczne, Issue XIV(XXXIV), p.127-136 (2008)

ISBN:

0137-4370

Export: [Tagged][XML][BibTex]