Odzwierciedlenie percepcji osób widzących w opisie dla osób niewidomych. Badania okulograficzne nad audiodeskrypcją

Source:

Odzwierciedlenie percepcji osób widzących w opisie dla osób niewidomych. Badania okulograficzne nad audiodeskrypcją, Volume Lingwistyka Stosowana, Issue 4, p.163-180 (2011)

ISBN:

2080-4814

Export: [Tagged][XML][BibTex]