Język emocji a język ironii w pragmatyce eksperymentalnej

Source:

Język emocji a język ironii w pragmatyce eksperymentalnej, Volume Studia z Kognitywistyki i Filozofii Umysłu, Issue 5(1), p.5-38 (2011)

ISBN:

2082-7083

URL:

http://www.staff.amu.edu.pl/~skfu/?page_id=4

Export: [Tagged][XML][BibTex]