Wybrane aspekty derywacji i interpretacji wyrażeń bezokolicznikowych. Minimalistyczne studium porównawcze polsko-angielskie

Source:

Wybrane aspekty derywacji i interpretacji wyrażeń bezokolicznikowych. Minimalistyczne studium porównawcze polsko-angielskie, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, p.204 (2011)

ISBN:

978-83-232-2343-6

Export: [Tagged][XML][BibTex]