Jerzy Grotowski w teatrze południowoafrykańskim: ‘teatr ubogi’ i południowoafrykański ‘teatr improwizowany’ [workshop theatre]

Source:

Jerzy Grotowski w teatrze południowoafrykańskim: ‘teatr ubogi’ i południowoafrykański ‘teatr improwizowany’ [workshop theatre], Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Volume Rocznik Komparatystyczny, Issue 1, Szczecin, p.201-214 (2010)

ISBN:

2081-8718

Export: [Tagged][XML][BibTex]