Wzmacnianie autorefleksji językowej wśród studentów neofilologii. Translog jako nowoczesna technologia pozwalająca na wgląd w proces tworzenia tekstu

Authors:

Whyatt, B.

Source:

Wzmacnianie autorefleksji językowej wśród studentów neofilologii. Translog jako nowoczesna technologia pozwalająca na wgląd w proces tworzenia tekstu, Wydawnictwo PWSZ w Koninie, Volume Wykorzystanie Nowoczesnych Technologii w Dydaktyce Języków Obcych, Poznań / Kalisz / Konin, p.75-90 (2011)

ISBN:

brak-3256

Export: [Tagged][XML][BibTex]