Model pragma-dialektyczny a rozumowanie abdukcyjne

Authors:

Dębowska, K.

Source:

Model pragma-dialektyczny a rozumowanie abdukcyjne, Volume Forum Artis Rhetoricae, Issue 20-21(1-2), p.96-124 (2010)

ISBN:

1733-1986

Export: [Tagged][XML][BibTex]