Język – konkretne narzędzie czy umysłowa sprawność człowieka? Niewspółmierność widzenia świata w rozumieniu funkcji lingwistycznych

Source:

Język – konkretne narzędzie czy umysłowa sprawność człowieka? Niewspółmierność widzenia świata w rozumieniu funkcji lingwistycznych, Instytut Filologii Angielskiej UAM, Volume Heteronomie glottodydaktyki: Domeny, pogranicza i specjalizacje nauczania języków obcych. Księga jubileuszowa z okazji sześćdziesięciolecia urodzin prof. dr hab. Teresy Siek-Piskozub, Poznań, p.37-49 (2010)

ISBN:

brak-3025

Export: [Tagged][XML][BibTex]