Literackie portrety emigracji środkowo-europejskiej we współczesnej anglojęzycznej prozie kanadyjskiej

Authors:

Drewniak, D.

Source:

Wydawnictwo Adam Marszałek, Volume Polska w Kanadzie Kanada w Polsce, Toruń, p.99-112 (2008)

ISBN:

brak-3006

Export: [Tagged][XML][BibTex]