Westerman, Frank. 2009. Ararat. Transl. Piotr Oczko i Sławomir Paszkiet. Warszawa: Iskry

Authors:

Zajas, P.

Source:

Westerman, Frank. 2009. Ararat. Transl. Piotr Oczko i Sławomir Paszkiet. Warszawa: Iskry, Volume Nowe Książki, Issue 6, p.40-41 (2010)


Export: [Tagged][XML][BibTex]