Rejestracja, transkrypcja i tagowanie mowy oraz gestow w narracji dzieci i dorosłych

Source:

Rejestracja, transkrypcja i tagowanie mowy oraz gestow w narracji dzieci i dorosłych, Volume Investigationes Linguisticae, Issue XVI, p.83-98 (2008)

ISBN:

1426-188X

Export: [Tagged][XML][BibTex]