Zróżnicowania przekazów niewerbalnych w społeczeństwie wielokulturowym – przykład Afryki Południowej

Source:

Zróżnicowania przekazów niewerbalnych w społeczeństwie wielokulturowym – przykład Afryki Południowej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Volume Komunikowanie międzykulturowe – szanse o wyzwania. [Cross-cultural communication – chances and challenges]. Seria Badania Interdyscyplinare nr. 16, Poznań, p.41-59 (2009)

ISBN:

brak-2714

Export: [Tagged][XML][BibTex]