Uchybienia metodologiczne w badaniach ilościowych w językoznawstwie stosowanym

Authors:

Rysiewicz, J.

Source:

Uchybienia metodologiczne w badaniach ilościowych w językoznawstwie stosowanym, Volume Neofilolog, Issue 32, p.177-188 (2009)

ISBN:

1429-2173

Export: [Tagged][XML][BibTex]