Interpretacja pojęcia „kreatywność” w nieliterackich badaniach przekładowych

Authors:

Pisarska, A.

Source:

Interpretacja pojęcia „kreatywność” w nieliterackich badaniach przekładowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Volume Lingua Terra Cognita, Gdańsk, p.315-320 (2010)

ISBN:

brak-2637

Export: [Tagged][XML][BibTex]