Voice quality in students' production of English tense / lax vowels

Authors:

Schwartz, G.

Source:

Voice quality in students' production of English tense / lax vowels, PWSZ, Volume Dydaktyka fonetyki języka obcego. Zeszyt Naukowy Instytutu Neofilologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie nr 3, Konin, p.76-80 (2004)

ISBN:

brak-0263

Other Number:

1813

Export: [Tagged][XML][BibTex]