Het wel en wee van de receptie. De ontvangst van Multatuli in Polen

Authors:

Koch, J.

Source:

Het wel en wee van de receptie. De ontvangst van Multatuli in Polen, Volume Over Multatuli, Issue 30(60), p.20-47 (2008)

ISBN:

0166-2058

Export: [Tagged][XML][BibTex]