Oor literêre geskiedskrywing en Suid-Afrikaanse Studies in Europa: hoe om die eksotiese vertroud te maak

Authors:

Koch, J.

Source:

Oor literêre geskiedskrywing en Suid-Afrikaanse Studies in Europa: hoe om die eksotiese vertroud te maak , Volume Tydskrif vir Letterkunde, Issue 44(2) , p.215-231 (2007)

ISBN:

0041-476X

URL:

http://findarticles.com/p/articles/mi_6760/is_/ai_n28537521

Export: [Tagged][XML][BibTex]