“Zapożyczenie” (borrowing) a “przeniesienie” (imposition) w strukturze badań recepcyjnych. Postulat badawczy i jego egzemplifikacje na przykładzie recepcji literatury niderlandzkiej na początku XX wieku

Authors:

Koch, J.

Source:

“Zapożyczenie” (borrowing) a “przeniesienie” (imposition) w strukturze badań recepcyjnych. Postulat badawczy i jego egzemplifikacje na przykładzie recepcji literatury niderlandzkiej na początku XX wieku, Oficyna Wydawnicza "Leksem", Volume Nie tylko Zachód. Recepcja literatur obcych w czasopismach polskich XX wieku, Issue 2, Toruń - Szczecin - Łask, p.7-18 (2007)

ISBN:

brak-2625

Export: [Tagged][XML][BibTex]