Het beeld van de Kleurling-vrouw in Afrikaans-Nederlandse teksten van de Hernhutter-zendelingen. De vergeten geschiedenis van de polemiek met de representatie van “Hottentot Venus” in didactisch perspectief

Authors:

Koch, J.

Source:

Het beeld van de Kleurling-vrouw in Afrikaans-Nederlandse teksten van de Hernhutter-zendelingen. De vergeten geschiedenis van de polemiek met de representatie van “Hottentot Venus” in didactisch perspectief , Peter Lang, Volume Akten vom XI. Internationalen Germanistenkongresses Paris 2005 “Germanistik im Konflikt der Kulturen”, Bern, p.191-198 (2007)

ISBN:

brak-2624

Export: [Tagged][XML][BibTex]