Wzmacnianie autorefleksji językowej wśród studentów neofilologii. Translog jako nowoczesna technologia pozwalająca na wgląd w proces tworzenia tekstu

Authors:

Whyatt, B.

Source:

Wzmacnianie autorefleksji językowej wśród studentów neofilologii. Translog jako nowoczesna technologia pozwalająca na wgląd w proces tworzenia tekstu, Faculty of Fine Arts in Kalisz/Adam Mickiewicz University in Poznań, Volume Nowoczesne technologie w nauczaniu języków obcych, Poznań/Kalisz (2009)

ISBN:

brak-2618

Export: [Tagged][XML][BibTex]