Shakespeare on Polish Television in the 2000s: forms, functions and challenges

Source:

Shakespeare on Polish Television in the 2000s: forms, functions and challenges, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Volume The Baltic Philological Forum. Zeszyty Naukowe Instytutu Neofilologii i Komunikacji Społecznej No 1, Koszalin, p.35-46 (2008)

ISBN:

brak-2579

Export: [Tagged][XML][BibTex]