M. Karwatowska – J. Szpyra-Kozłowska. 2005. Lingwistyka płci: Ona i on w języku polskim. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Source:

M. Karwatowska – J. Szpyra-Kozłowska. 2005. Lingwistyka płci: Ona i on w języku polskim. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Volume Poznań Studies in Contemporary Linguistics, Issue 44(1), p.147-153 (2008)


Export: [Tagged][XML][BibTex]