Postępy rehabilitacji dyzartrii w chorobie Parkinsona z wykorzystaniem LSVT (Lee Silverman Voice Treatment)

Source:

Volume Otolaryngologia Polska, Issue 61(5), p.713-718 (2007)

ISBN:

0030-6657

Export: [Tagged][XML][BibTex]

Full Text:

Kamińska, I.; Żebryk-Stopa, A.; Pruszewicz, A.; Dziubalska-Kołaczyk, K.; Połczyńska-Fiszer, M.; Pietrala, D.; Przedpelska-Ober, E. 2007. Postępy rehabilitacji dyzartrii w chorobie Parkinsona z wykorzystaniem LSVTŽ (Lee Silverman Voice TreatmentŽ). Otolaryngologia Polska 61/5: 713-718