Psycholingwistyczne spojrzenie na użycie słowników w procesie tłumaczenia tekstu z języka obcego (angielskiego) na język rodzimy (polski)

Authors:

Whyatt, B.

Source:

Psycholingwistyczne spojrzenie na użycie słowników w procesie tłumaczenia tekstu z języka obcego (angielskiego) na język rodzimy (polski), Volume Neofilolog, Issue 28, p.70-77 (2006)

ISBN:

1429-2173

Export: [Tagged][XML][BibTex]