Op ’n plesiervaart van dwaasheid: enkele intertekstuele aspekte in {Die suiwerste Hugenoot is Jan Schoeman} deur Etienne Leroux

Authors:

Cochrane, N.

Source:

Op ’n plesiervaart van dwaasheid: enkele intertekstuele aspekte in {Die suiwerste Hugenoot is Jan Schoeman} deur Etienne Leroux, Volume Stilet, Issue XVI:1, p.132-159 (2004)

ISBN:

1013-4573

Export: [Tagged][XML][BibTex]