{Draaijakkals} van George Weideman as pikareske roman: ’n Voorlopige verkenning

Authors:

Cochrane, N.

Source:

{Draaijakkals} van George Weideman as pikareske roman: ’n Voorlopige verkenning, Volume Stilet, Issue XV:1, p.145-167 (2003)

ISBN:

1013-4573

Export: [Tagged][XML][BibTex]