Literêre minderhede in die Afrikaanse uitgewersbedryf na 1994: Homeros en Kwela Uitgewers as gevallestudies

Authors:

Cochrane, N.

Source:

Literêre minderhede in die Afrikaanse uitgewersbedryf na 1994: Homeros en Kwela Uitgewers as gevallestudies, Volume Tydskrif vir Letterkunde, Issue 39(3), p.67-77 (2001)

ISBN:

0041-476X

Export: [Tagged][XML][BibTex]