"Rzecz o narracyjnej proweniencji Boga". (Review of:) Harry Mulisch, Odkrycie nieba, 2006, przeł. Ryszard Turczyn, Warszawa: Wydawnictwo WAB

Authors:

Zajas, P.

Source:

"Rzecz o narracyjnej proweniencji Boga". Harry Mulisch, Odkrycie nieba, 2006, przeł. Ryszard Turczyn, Warszawa: Wydawnictwo WAB, Volume Nowe Książki, Issue 9, p.58 (2006)

Other Number:

new_16

Export: [Tagged][XML][BibTex]