Funkcja obrazu w strukturze wiersza na podstawie wczesnej poezji anglo-amerykańskiej

Authors:

Kopcewicz, r.

Source:

Funkcja obrazu w strukturze wiersza na podstawie wczesnej poezji anglo-amerykańskiej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, p.131 (1969)

ISBN:

brak-2123

Other Number:

313

Export: [Tagged][XML][BibTex]