Multatuli (1820-1887) w Polsce. Próba historyczno-literackiej analizy przebiegu recepcji na przełomie XIX i XX wieku

Authors:

Koch, J.

Source:

Multatuli (1820-1887) w Polsce. Próba historyczno-literackiej analizy przebiegu recepcji na przełomie XIX i XX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, p.281 (2000)

ISBN:

83-229-1977-8

Other Number:

368

Export: [Tagged][XML][BibTex]