Ekologia języka fryzyjskiego. Z badań nad sytuacją mniejszości etnolingwistycznych w Europie

Source:

Ekologia języka fryzyjskiego. Z badań nad sytuacją mniejszości etnolingwistycznych w Europie, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, p.136 (1999)

ISBN:

83-229-1855-0

Other Number:

369

Export: [Tagged][XML][BibTex]