Współczesne tendencje przekładoznawcze

Source:

Współczesne tendencje przekładoznawcze, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, p.230 (1996)

ISBN:

83-232-0785-2

Other Number:

1008

Export: [Tagged][XML][BibTex]