Współczesne tendencje przekładoznawcze

Source:

Współczesne tendencje przekładoznawcze, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, p.258 (1998)

ISBN:

83-232-0924-3

Other Number:

1009

Export: [Tagged][XML][BibTex]