Jasiakiewicz, W. 2001. {Polska działalność propagandowa w Wielkiej Brytanii w dobie powstania styczniowego w świetle korespondencji, pamiętników, publicystyki i prasy}. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Pp. 224 + Appendix

Source:

Jasiakiewicz, W. 2001. {Polska działalność propagandowa w Wielkiej Brytanii w dobie powstania styczniowego w świetle korespondencji, pamiętników, publicystyki i prasy}. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Pp. 224 + Appendix, Volume Polish-AngloSaxon Studies, Issue 10-11, p.145-150 (2003)

Other Number:

1475

Export: [Tagged][XML][BibTex]