Sławek, T.; Rachwał, T. 1992. Maszyna do pisania. O dekonstruktywistycznej teorii literatury Jacquesa Derridy

Source:

Sławek, T.; Rachwał, T. 1992. Maszyna do pisania. O dekonstruktywistycznej teorii literatury Jacquesa Derridy, Volume Czas Kultury, Issue 44, p.112-117 (1993)

ISBN:

0867-2148

Other Number:

632

Export: [Tagged][XML][BibTex]