Carl Sandburg jako poeta Ameryki przemysłowej

Authors:

Kopcewicz, r.

Source:

Carl Sandburg jako poeta Ameryki przemysłowej, Volume Zeszyty Naukowe UŁ, Issue 25, p.183-194 (1962)

ISBN:

0076-0358

Other Number:

83

Export: [Tagged][XML][BibTex]