Z badań nad stosunkiem Stanów Zjednoczonych do Niemiec w okresie Paryskiej Konferencji Pokojowej w 1919r

Authors:

Jankowiak, K.

Source:

Z badań nad stosunkiem Stanów Zjednoczonych do Niemiec w okresie Paryskiej Konferencji Pokojowej w 1919r, Volume Zeszyty Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. seria: Historia, Issue 8, p.221-236 (1968)

ISBN:

0554-8071

Other Number:

53

Export: [Tagged][XML][BibTex]