Uwagi o szyku wyrazów w zdaniu polskim

Authors:

Szwedek, A.

Source:

Uwagi o szyku wyrazów w zdaniu polskim, Volume Zeszyty Naukowe UŁ, Issue 100, p.99-105 (1973)

ISBN:

0076-0358

Other Number:

2343

Export: [Tagged][XML][BibTex]