Dokonana interpretacja niektórych polskich czasowników niedokonanych: współdziałanie leksykonu, gramatyki i tekstu

Authors:

Szwedek, A.

Source:

Dokonana interpretacja niektórych polskich czasowników niedokonanych: współdziałanie leksykonu, gramatyki i tekstu, Volume Studia Linguistica Polono- Meridianoslavica, Issue 9 (1998)

ISBN:

1857-6109

Other Number:

2315

Export: [Tagged][XML][BibTex]