So is ek, so my lewe': Outentisiteit in die dekade van negenting'This is me, this is my live': authenticity in the nineties

Source:

So is ek, so my lewe': Outentisiteit in die dekade van negenting'This is me, this is my live': authenticity in the nineties, Volume Stilet: Tydskrif van die Afrikaanse LetterkundeverenigingStilet: Journal of the Afrikaans Literary Society, Issue 12, p.115-134 (2000)

ISBN:

1013-4573

Other Number:

1896

Export: [Tagged][XML][BibTex]