Sytuacja języka fryzyjskiego w Holandii i RFN. Komunikat

Source:

Sytuacja języka fryzyjskiego w Holandii i RFN. Komunikat, Volume Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, Issue 43, p.38-41 (1990)

ISBN:

1642-848X

Other Number:

674

Export: [Tagged][XML][BibTex]