Emendacje polskiego przekładu tekstów staroangielskich w zbiorze A. Bielowskiego {Monumenta Poloniae Historica}

Authors:

Fisiak, J.

Source:

Emendacje polskiego przekładu tekstów staroangielskich w zbiorze A. Bielowskiego {Monumenta Poloniae Historica}, Volume Sprawozdania Komisji Językowej ŁTN, Issue 8, p.79-89 (1961)

ISBN:

0076-0390

Other Number:

460

Export: [Tagged][XML][BibTex]