Solo czy w duecie: Zasadność pracy w parach w eskperymentalnych badaniach nad procesem przekładu

Authors:

Pisarska, A.

Source:

Solo czy w duecie: Zasadność pracy w parach w eskperymentalnych badaniach nad procesem przekładu, Volume Scripta Neophilologica Posnaniensia, Issue 4, p.121-128 (2002)

ISBN:

1509-4146

Other Number:

1406

Export: [Tagged][XML][BibTex]