XVI Międzynarodowa Konferencja Studiów Kontrastywnych Polsko-Angielskich

Authors:

Kryk, B.

Source:

XVI Międzynarodowa Konferencja Studiów Kontrastywnych Polsko-Angielskich, Volume Przegląd Humanistyczny, Issue 2, p.182-184 (1979)

ISBN:

0033-2194

Other Number:

119

Export: [Tagged][XML][BibTex]