Przekład i ideologia

Authors:

Pisarska, A.

Source:

Przekład i ideologia, Wydawnictwo Uczelniane WSP, Volume A miscellany of papers in English philology. Rozprawy różne z filologii angielskiej, Bydgoszcz, p.61-70 (2000)

ISBN:

brak-0142

Other Number:

1108

Export: [Tagged][XML][BibTex]