Program minimalistyczny: Podstawowe założenia i przykłady derywacji zdań w języku polskim

Authors:

Witkoś, J.

Source:

Program minimalistyczny: Podstawowe założenia i przykłady derywacji zdań w języku polskim, Volume Polonica, Issue 20, p.5-22 (2000)

ISBN:

0137-9712

Other Number:

1580

Export: [Tagged][XML][BibTex]