Heeft Silvio Pellico aan ,,Max Havelaar'' meegewerkt? Intertekstualiteit bij Multatuli

Authors:

Koch, J.

Source:

Heeft Silvio Pellico aan ,,Max Havelaar'' meegewerkt? Intertekstualiteit bij Multatuli, Volume Over Multatuli, Issue 41, p.40-59 (1998)

ISBN:

0166-2058

Other Number:

666

Export: [Tagged][XML][BibTex]