Południowoafrykański {Pan Tadeusz}? Zamierzone czy przypadkowe paralele w {Martjie} (1911) Jana F. Celliers?

Authors:

Koch, J.

Source:

Południowoafrykański {Pan Tadeusz}? Zamierzone czy przypadkowe paralele w {Martjie} (1911) Jana F. Celliers?, Volume Litteraria. Prace Wrocławskiego Towarzystwa NaukowegoPrace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, Issue XXX, p.135-158 (1999)

ISBN:

0084-3008

Other Number:

664

Export: [Tagged][XML][BibTex]