Karolina Ferreira (1993) van Lettie Viljoen en Vincent van Gogh se Die Nagkafee (1888): 'n ruimtelik-koherente lesingKarolina Ferreira (1993) of Lettie Viljoen and Vincent van Gogh's The Night Café (1888): a spatial coherent reading

Source:

Karolina Ferreira (1993) van Lettie Viljoen en Vincent van Gogh se Die Nagkafee (1888): 'n ruimtelik-koherente lesingKarolina Ferreira (1993) of Lettie Viljoen and Vincent van Gogh's The Night Café (1888): a spatial coherent reading, Volume Literator, Issue 23(2), p.199-221 (2002)

ISBN:

0258-2279

Other Number:

1558

Export: [Tagged][XML][BibTex]