Przyczynek do modelu opisu ekologicznego języków mniejszościowych w Europie (na przykładzie języka fryzyjskiego)

Source:

Przyczynek do modelu opisu ekologicznego języków mniejszościowych w Europie (na przykładzie języka fryzyjskiego), Volume Kwartalnik Neofilologiczny, Issue 41(1-2), p.57-64 (1999)

ISBN:

0023-5911

Other Number:

678

Export: [Tagged][XML][BibTex]